Tankönyvosztás

Intézményünk miden tanulója térítésmentesen kapja a tankönyveket, atlaszokat,
feladatgyűjteményeket, munkafüzeteket, amelyek az iskola tulajdonát képezik. Részben új,
részben használt tartós tankönyvekhez a diákok könyvtári kölcsönzés útján jutnak a tanév
elején, melyeket vissza kell szolgáltatniuk a tanítási év végén. Ez alól kivételt képeznek az 1-

 1. évfolyamos tanulók, mert tankönyveik munkatankönyvek.
  Tankönyvosztás időpontja:

Első tanítási nap

Tankönyvek visszaadásának/leadásának rendje:

 • Tanév közbeni iskolaváltás esetén minden tankönyvet, atlaszt és munkafüzetet le kell
  adni az intézményből való távozáskor, mert ezek az iskola tulajdonát képezik.
  Érintettek köre: minden évfolyam tanulója.
 • Tanítási év végén (legkésőbb utolsó tanítási napon) a tartós tankönyveket,
  feladatgyűjteményeket és atlaszokat le kell adni. Az érintettek köre: 3-8. évfolyamon
  minden tanuló.
 • Használat közben megsérült (elszakadt, meggyűrt, eltépett), megrongált (leöntött,
  beleírt, összefirkált, stb.), elhagyott tankönyvet a kiskorú tanuló szülőjének
  kötelessége pótolni az iskolai könyvtár számára. /Legkésőbb az utolsó tanítási napon./

A szülők számára rendelkezésre áll a KELLO által biztosított tankönyvvásárlási lehetőség:
www.webshop.kello.hu