Digitális oktatást elrendelése esetén az iskola a

KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér
(továbbiakban DKT)

felületét választotta az iskolai kommunikáció, a tananyagátadás, a tanítási-tanulási folyamat
színteréül. A rendszer biztonságos használata, a felület sokoldalú lehetőségei biztosítják a
hatékony együttműködést pedagógusok, diákok és szülők között. A DKT felülete alkalmas
arra, hogy a pedagógusok és a tanulók egy strukturált virtuális iskolai térben kapcsolódjanak
össze.
Digitális oktatás elrendelése esetén az alábbi szabályozás lesz irányt adó…